Zdravlje stopala (podologija)

Svoj život provodimo na nogama od rođenja. Umor i obavljanje svakodnevnih životnih aktivnosti predstavljaju veliko opterećenje za naša stoplala. Uprkos svim ovim negativnim efektima, i dalje se ponašamo neodgovorno i ne brinemo o zdravlju naših stopala. Iako se zdravlju stopala pridaje sve veća važnost, još uvijek postoji nedovoljna informisanost i svijest o podologiji i zdravlju stopala u našoj zemlji. Međutim, znaci i simptomi teških bolesti se prvo mogu manifestovati na stopalima. Njega stopala je od najveće važnosti posebno za pacijente sa šećernom bolešću, srčanim bolestima i vaskularnim poremećajima.
Kožne,gljivične infekcije i apscesi su češći kod dijabetičara sa visokim nivoom glukoze u krvi. Ako se senzorni deficit razvije u stopalima, pacijent je u nemogućnosti da osjeti bol prouzrokovan opekotinama, lacerationom, modricama ili infekcijama. Stoga je veoma važno imati znanje o njezi i zdravlju stopala. S obzirom na činjenicu da postoji 3 miliona i 200 hiljada pacijenata sa šećernom bolešću (cifra je ukupno 5.000.000 miliona, ako se uzme u obzir i pre-dijabetes), jasno je koliko je važno obaviti detaljan pregled stopala

Šta je podologija?

Podologija je pod-ogranak podijatrije, koja se bavi isključivo zdravljem stopala. Rade se dijagnoze svih poremećaja stopala, korektivne pojedinosti i terapijske metode. Na primer, podologija se bavi biomehaničkim problemima fudbalera koji se javljaju zbog pogrešnog izbora obuće.
Ova zemlja ima sve veću potrebu za dobro obučenim praktičarima, koji su specijalizovani u oblasti zdravlja stopala, kako bi pomogli ljudima sa takvim poremećajima ili onima koji vode računa zdravlju stopala.

Zašto je briga o stopalima važna?

Najmanje 95% beba se rađa sa zdravim stopalima, dok samo 40% odraslih nema problema sa stopalima. Smanjena fizička aktivnost, prekomjerna težina, neadekvatna ili nepravilna njega, neodgovarajući izbor cipela i neke hronične bolesti značajno negativno utiču na stopala, a vremenom prerastaju u ozbiljne probleme. Zdrava noga podrazumijeva harmonično funkcionisanje svih kostiju, mekih tkiva, zglobova i ligamenata stopala, uključujući i članak. Međutim, činjenica je da defekti koji se razvijaju vremenom na stopalima mogu rezultirati bolovima u kojlenima, pa čak i cijelom kičmenom stubu. Sistemske bolesti, kao što je dijabetes melitus, mogu dovesti do vrlo teških neurovaskularnih poremećaja. Značajna posljedica ovih poremećaja su rane koje su sekundarne zbog nenormalnog pritiska na stopala. Stenotični krvni sudovi sa strukturnim nepravilnostima postepeno će zakomplikovati zarastanje rane, jer se u tim sudovima ne može prenositi dovoljna količina kiseonika.

Zašto podijatrija?

Službe za podijatrijsku terapiju su važne za pojedince svih starosnih grupa i zanimanja. Ne treba je ignorisati naročito kod dijabetičara, osoba sa poremećajem cirkulacije krvi, pacijenata sa astmom, ispitanika sa poremećajem hoda (pes planus, pes cavus, ineing i outtoeing), kao i sportista. Mnogi profesionalni sportski klubovi u inostranstvu regrutuju podijatre. S druge strane, osobe sa problemima stopala se suočavaju sa problemima u zdravstvenim ustanovama, koji se tiču pravilnog pristupa problemu, što opet rezultira neželjenim zdravstvenim problemima.

Njega stopala, od strane specijalista, treba da postane rutina, a ne opcija kada se već pojavi problem (kao što su bradavice, gljivice, urastao nokat, kalus itd.). Na taj način, moguće je eliminisati ozbiljnije bolesti. Mnogi podološki problemi, uključujući, ali ne ograničavajući se na kalus, urastao nokat, girpatski nokat, deformisani ili gljivični nokat, keratinizaciju i fisuru, tretiraju se bez hirurških intervencija ili terapije lijekovima, od strane posebno obučenog tima u higijenskim uslovima na profesionalan način u Liv bolnici, a time se i ne remete rutinske dnevne aktivnosti pacijenata.