Šta je visokorizična trudnoća?

Prof. Dr. Arda Lembet

Visoko rizična trudnoća je stanje koje može dovesti do komplikacija tokom trudnoće, porođaja ili postnatalnog perioda za majku, bebu ili oboje.

Ko je u opasnosti?

1. Trudnice sa sistemskim bolestima
Poremećaji hipertenzije kod majki
Šećerna bolest,
Epilepsija
Autoimune bolesti (poremećaji imunog sistema)
Poremećaj koagulacije

2. Infekcije (mogu uticati i na majku i na fetus)
Infekcije majki, kao što su HIV, citomegalovirus, parvovirus

3. Rizik prije rođenja
Blizanačka trudnoća
Cervikalna insuficijencija tokom trudnoće

4 Patologija placente
5. Pacijenti sa prijevremenom rupturom placente (prijevremeno pucanje vodenjaka)
6. Trudnoće sa prijevremenim kontrakcijama
7. Fetalni problemi
– Anatomski poremećaji
– Hromozomske abnormalnosti
– Genetski sindromi
– Abnormalnosti srca
– Bolesti krvi
– Infekcije
– Intrauterina retardacija rasta

Zdravstvene usluge za nadzor visokorizične trudnoće u bolnici Liv

-Nadzor visokorizične trudnoće (bolesti srca, dijabetes, hipertenzija, poremećaji štitne žlijezde, hematološke bolesti, bolesti jetre, bolesti bubrega, itd.)
-Biopsija horionskih resica (uzorkovanje placente u 11. i 14. sedmici za analizu hromozoma i druge genetičke bolesti)
-Amniocenteza (za analizu hromozoma i druga istraživanja genetske bolesti)
-Fetalna neurosonografija (pregled koji se fokusira na mozak i centralni nervni sistem)
-Napredni pregled fetalne srčane – fetalne ehokardiografije
-4D ultrazvučno snimanje
-Uzimanje uzorka krvi ploda iz pupčanika (kordocenteza)
-Ispitivanje pacijenata od rizika prijevremenog porođaja, procjena datuma porođaja i programa prevencije
-Ispitivanje pobačaja i intraretinalne smrti i istraživanje patoloških oboljenja placente u saradnji sa Odeljenjem za perinatalnu patologiju
-Ispitivanje trombofilije / poremećaja zgrušavanja krvi i genetskih mutacija