Uvod u odjeljenje

U Klinici za kardiologiju bolnice Liv, iskusan kardiološki tim koristi se najnaprednijim tehnološkim i modernim terapijskim metodama. Kardiološki tim koji se sastoji od stručnjaka za kardiovaskularne bolesti radi u multidisciplinarnom pristupu od 360 stepeni kako bi odredio najbolju terapiju za pacijenta.

Savremenim tehnologijama liječe se i eliminišu srčane abnormalnosti koje su od vitalnog značaja, kao i poremećaji ritma koji se primjećuju u bilo kom uzrastu. Stopa komplikacija kao što je infekcija i krvarenje nakon angiografije kod pacijenata sa pejsmejkerom je 0% u toku prve godine.

Vaše srce je sigurno sa “timom srca”.

Pacijenti sa srčanim problemima prijavljuju svoje slučajeve ili kardiologu ili kardiovaskularnom hirurgu.

U bolnici LIV koristimo drugačiji pristup. Pristup “Srca tima” je sada u Livu.

“Tim srca”, koji se sastoji od pionirskih akademika iz oblasti kardiologije i kardiovaskularne hirurgije Liv bolnice, donosi zajedničke odluke za rješavanje medicinskih problema pacijenata. Ovaj pristup od 360 stepeni rezultira najboljim procjenama raznih slučajeva pacijenata.