Uvod u odjeljenje

U Klinici za kardiologiju bolnice Liv, iskusan kardiološki tim koristi se najnaprednijim tehnološkim i modernim terapijskim metodama. Kardiološki tim koji se sastoji od stručnjaka za kardiovaskularne bolesti radi u multidisciplinarnom pristupu od 360 stepeni kako bi odredio najbolju terapiju za pacijenta.

Savremenim tehnologijama liječe se i eliminišu srčane abnormalnosti koje su od vitalnog značaja, kao i poremećaji ritma koji se primjećuju u bilo kom uzrastu. Stopa komplikacija kao što je infekcija i krvarenje nakon angiografije kod pacijenata sa pejsmejkerom je 0% u toku prve godine.

Vaše srce je sigurno sa “timom srca”.

Pacijenti sa srčanim problemima prijavljuju svoje slučajeve ili kardiologu ili kardiovaskularnom hirurgu.

U bolnici LIV koristimo drugačiji pristup. Pristup “Srca tima” je sada u Livu.

“Tim srca”, koji se sastoji od pionirskih akademika iz oblasti kardiologije i kardiovaskularne hirurgije Liv bolnice, donosi zajedničke odluke za rješavanje medicinskih problema pacijenata. Ovaj pristup od 360 stepeni rezultira najboljim procjenama raznih slučajeva pacijenata.

Cetinjski Put 36 Podgorica 81000 Crna Gora

Pozovite nas Odmah

Pozovite nas Odmah

+382-68-500-075

Pošaljite nam e-mail

Pošaljite nam e-mail

podgorica@livhospital.me