Stručnjaci za krvne poremećaje Liv bolnice pružaju najbolju moguću njegu pacijentima sa akutnim i hroničnim krvnim stanjima, uključujući karcinom krvi, insuficijenciju koštane srži, anemiju, krvarenje i poremećaj zgrušavanja krvi. Dijagnoza i liječenje poremećaja u krvi mogu biti emocionalno i fizički izazovni, a mi smo posvećeni pružanju najkvalitetnije zdravstvene zaštite i podrške pacijentima.

 

Glavne bolesti koje se tretiraju:

 

 • Anemija, insuficijencija koštane srži
 • Bolesti kao što su anemija srpastih ćelija, talasemija
 • Krvarenje i poremećaji zgrušavanja krvi
 • Oticanje limfnih čvorova
 • Rak krvi
 • Leukemije
 • Multipli mijelom
 • Primarna amiloidoza
 • Trombocitopenija
 • Hodgkinov i ne-Hodgkinov limfom
 • Akutne i hronične leukemije (AML, ALL, CML, CLL)
 • Bolesti koštane srži, krvi i limfnih žlijezda kao što su mijelodisplastični sindromi, mijeloproliferativni poremećaji
 • Bolesti imuniteta