Odeljenje ginekologije adolescenata

Adolescencija predstavlja period od završetka djetinjstva do početka odraslog doba. To je vremenski proces u kojem dijete doživljava niz fizioloških, psiholoških i društvenih promjena. Pubertet počinje obično između 8-13 godina starosti kod djevojčica, dok kod dječaka između 9-14 godina. Ako se znakovi puberteta ispoljavaju prije 8. godine kod djevojčica i 9.godine kod dječaka, to može ukazivati na problem ‘ranog puberteta’.

Prerani ulazak u pubertet, čiji se uzrok uglavnom ne može otkriti i koji je češći kod djevojčica, može biti veoma važan medicinski problem. Ovom problemu se sa većom pažnjom treba posvetiti, naročito ako se primijeti kod dječaka. Najčešće ukazuje na za tumore mozga, apscese i infekcije mozga, tumore kore nadbubrežne žlijezde, tumore i bolesti jajnika i testisa.

Praćenje djevojaka koje podrazumijeva praćenje razvoja puberteta, menstruacija, posebno regulacija planiranih vakcinacija za prevenciju raka grlića materice, odvijaju se u kliničkoj ginekološkoj ambulanti Liv Hospital Adolescent.
Osim toga, veliki uspjeh je takođe postignut u dijagnostici i liječenju problema kao što su poremećaji menstrualnog krvarenja, friziranje. Uzrok problema istražuje se komnletnim i detaljnim ispitivanjem djece. U nalaženju rješenja koristi se multidisciplinarni pristup u koji su uključeni endokrinolog, ginekolog, psiholog i psihijatar.
Zaustavljanje rane adolescencije ima za cilj supresiju aktiviranog sistema nakon dobre evaluacije i dijagnoze. Takođe, djetetu treba pružiti i psihološku pomoć. Prehrambene navike, na koje treba obratiti pažnju, medicinske savjete i pomoć, treba odmah primijeniti ako su prisutni simptomi rane adolescencije.

Ginekološko onkološko odeljenje

Sve bolesti vezane za zdravlje žena, promjene do i nakon trudnoće, menopauza i ginekološki slučajevi raka, koji su noćna mora svake žene, liječe se u Liv bolnici za ginekološku onkologiju.

Rak grlića materice je bolest koja se može spriječiti. U tu svrhu, HPV vakcinacija, skrining papa brisa i najprimjereniji tretman kada se rak razvije, izvode se veoma uspješno u klinici za ginekološku onkologiju Liv bolnice Ona je u konkurenciji sa centrima sa internacionalno najboljim rezultatima u liječenju karcinoma endometrijuma i jajnika.

Robotske i laparoskopske operacije, koje predstavljaju najnoviju tehnologiju, koriste se u liječenju ginekoloških bolesti u bolnici Liv.

Najefikasnija i najraširenija upotreba robotske hirurgije je područje ginekološke onkologije. Uspješno se primenjuje u operacijama raka grlića materice i endometrijuma.

U bolnici Liv, odluku o načinu liječenja pacijenta sa dijagnozom raka, ne donosi nijedan ljekar već “Savjet za tumore”, koji se sastoji od različitih medicinskih jedinica. Hirurška intervencija ili hemoterapija i radioterapija se obavljaju u skladu sa odlukom koja proizilazi iz ovog savjeta.

Ginekološke operacije sa jednim rezom i bez formiranja ožiljaka

Robotska hirurgija sa jednim rezom, omogućava ginekološku operaciju koja se izvodi bez stvaranja ožiljaka prolaskom kroz pupak. Budući da se operacija izvodi na taj način, mjesto reza nije vidljivo na abdominalnom zidu, pa se postiže savršen estetski efekat.

Kod ove operacije, unutar pupčanika, nalazi se aparat koji se zove port. Ovaj port sadrži sistem koji omogućava prolaz jedne kamere i dva odvojena instrumenta. Cijele ručke koje se koriste su pričvršćene za robota i pod kontrolom hirurga. Postupak se uspješno izvodi.

Robotska hirurgija sa jednim portom se može izvesti bilo kojim segmentom abdomena. Međutim, najbolji estetski rezultat se dobija kada se koristi pupak. Zbog toga se može koristiti kod bolesti koje mogu zahtijevati hirurško uklanjanje mioma, probleme jajnika i nekih ranih stadijuma ginekoloških vrsta raka.

Ginekološke operacije su postale hirurške procedure budućnosti, uz robotsku hirurgiju sa jednim rezom. To su minimalno invazivne procedure zato što se u operaciji, umjesto tri do četiri reza, pravi samo jedan rez. Sa napredovanjem ove tehnike, mnoge operacije će se obavljati na ovaj način u bliskoj budućnosti.

Bolesti koje se tretiraju

Rak grlića materice

Rak grlića materice je među deset najčešćih vrsta raka u našoj zemlji. Smatra se da se svake godine dijagnostikuje 1300 – 1500 novih slučajeva. Međutim, 60% slučajeva se dijagnostikuje u uznapredovaloj fazi bez davanja odgovora na liječenje. Smatra se da će se učestalost raka grlića materice svakodnevno povećavati postojećim sociokulturnim promjenama, i to će stvoriti mnogo veću prijetnju za našu zemlju u narednim godinama. Rak grlića materice je kod mnogih žena otkriven u ranim fazama, prije pojave kancerogenih oboljenja kao posljedica skrininga papa brisa grlića materice, te se na taj način smanjivala smrtnost žena zbog raka grlića materice.

Rak jajnika

Rak jajnika je takođe među prvih deset najčešćih vrsta raka kod žena. Kao i u cijelom svetu, u našoj zemlji najmanje tri četvrtine pacijenata dijagnostikuje rak u naprednim stadijumima i nažalost ovi kanceri, u ovim fazama, su smrtonosni u najmanje 80 procenata. “Zlatni standard” kod pacijenata koji boluju od raka jajnika nije da se ostavi vidljiv tumor prilikom prveoperacije. Stopa obavljanja uspješne operacije, na način da ne ostavlja nikakav vidljivi tumor, u klinici za ginekološku onkologiju Liv bolnice je 93 posto. Ova stopa je 60 procenata u nekim centrima u Evropi i 11 procenata u Kanadi. Tumorski kanceri raka se takođe široko i nesvesno koriste na žalost širom zemlje za moguće rano otkrivanje raka jajnika. Još uvijek nije poznata efikasna metoda skrininga raka jajnika.

Rak endometrijuma (Intrauterina membrana)

Još jedan rasprostranjen oblik raka reproduktivnog sistema kod žena je rak endometrijuma, odnosno rak intrauterine membrane. Najčešći oblik raka ženskog reproduktivnog sistema kod žena u zapadnim zemljama je rak endometrijuma, a među 10 najčešćih vrsta raka u našoj zemlji. Obično se može javiti prateći rak dojke, jajnika ili debelog crijeva. Iako ne postoji program skrininga, većina slučajeva se dijagnostikuje u ranoj fazi zbog pojave krvarenja. Stoga, rak endometrijuma treba imati na umu u slučajevima postmenopauzalnog vaginalnog krvarenja, i treba ga ispitati.

Ostale vrste raka ženskog reproduktivnog sistema

Rak spoljašnjeg ženskog reproduktivnog sistema (vulva i vagina) i posebne vrste raka ženskog reproduktivnog sistema tretiraju se prema međunarodnim standardima u klinici za ginekološku onkologiju Liv bolnice.

Visoko rizična trudnoća i porođaj

Visoko rizična trudnoća je stanje koje može dovesti do komplikacija tokom trudnoće, porođaja ili postnatalnog perioda za majku, bebu ili oboje.

Ko je u opasnosti?

1. Trudnice sa sistemskim bolestima
-Poremećaji hipertenzije kod majki
-Šećerna bolest,
-Epilepsija
-Autoimune bolesti (poremećaji imunog sistema)
-Poremećaj koagulacije

2. Infekcije (mogu uticati i na majku i na fetus) \ t
Infekcije majki, kao što su HIV, citomegalovirus, parvovirus

3. Rizik prije rođenja
-Blizanačka trudnoća
-Cervikalna insuficijencija tokom trudnoće

4 Patologija placente

5. Pacijenti sa prijevremenom rupturom placente

6. Trudnoće u kojima je prerani porođaj već započeo

7. Fetalni problemi
– Anatomski poremećaji
– Hromozomske abnormalnosti
– Genetski sindromi
– Abnormalnosti srca
– Bolesti krvi
– Infekcije:
– Intrauterina retardacija rasta

Zdravstvene usluge za nadzor visokorizične trudnoće u bolnici Liv

-Nadzor visokorizične trudnoće (bolesti srca, dijabetes, hipertenzija, poremećaji štitne žlijezde, hematološke bolesti, bolesti jetre, bolesti bubrega, itd.)

-Biopsija horionskih čupica (uzorkovanje placente u 11. i 14. sedmici za analizu hromozoma i druge genetičke bolesti)

-Amniocenteza (za analizu hromozoma i druga istraživanja genetske bolesti)

-Fetalna neurosonografija (pregled koji se fokusira na mozak i centralni nervni sistem)

-Napredni pregled fetalne ehokardiografije

-4D ultrazvučno snimanje

-Fetalno uzimanje krvi (cordocentesis)

-Procjena pacijenata od rizika prijevremenog porođaja, procenjenog datuma rođenja i programa prevencije

-Procjena isprekidanih pobačaja i intraterinalnih smrti i istraživanje patoloških oboljenja placente u saradnji sa Odeljenjem za perinatalnu patologiju

-Ispitivanje trombofilije / poremećaja zgrušavanja krvi i genetskih mutacija

Menopauza

Svrha liječenja menopauze u Klinici za menopauzu Liv bolnice je eliminisanje simptoma menopauze (talasa vrućine, znojenje, palpitacije, poremećaji spavanja, nedostatak pažnje i gubitak seksualne želje), osteoporoza koja se javlja u postmenopauzi (godine nakon menopauze) žena, srca i vaskularne bolesti (koronarna bolest srca, moždani udar, venska tromboembolija (VTE), dijabetes, raspoloženje, depresija, nedostatak realizacije i poremećaji demencije.

Simptomi kao što su talasi vrućine, znojenje, problemi sa spavanjem, poremećaji raspoloženja, smanjenje seksualne želje, suvoća vagine, bolni snošaj, poteškoće u mokrenju, učestalo mokrenje, gubitak koštane mase (osteoporoza) može se primijeniti kao trajni prestanak menstrualnog krvarenja. rezultat gubitka aktivnosti jajnika.

Trajanje simptoma menopauze varira od osobe do osobe. Kod nekih ljudi može da traje kratko, dok kod nekih ljudi može potrajati i do 10 godina. Simptomi traju u prosjeku 3 – 5 godina. Hormonska supstituciona terapija i liječenje osteoporoze koji se koriste kod nekih pacijenata sa simptomima menopauze, najčešći su tretmani u klinici za menopauzu.

Odjeljenje za perinatologiju

Klinika za perinatologiju bolnice Liv brine o zdravlju majke i bebe tokom trudnoće. Cilj je identifikovati rizične situacije tokom trudnoće i planirati praćenje trudnoće i potreban tretman u skladu s tim. U perinatološkoj klinici Liv bolnice, majke kandidati su informisane o visokorizičnoj trudnoći i vrše se njihova praćenja tokom trudnoće. Majka i beba imaju izuzetnu i zdravu podršku svo vrijeme do završetka ovog procesa.

Procedure koje se izvode u Perinatološkoj klinici Liv bolnice:

• Detaljan ultrazvuk (anomalija fetusa sa ultrazvukom između 20-22 nedelje)
• 11-12 nedeljni ultrazvuk (predviđanje majčinih rizika od preeklampsije, IUGR zajedno, itd.)
• Procjena protoka krvi kod trudnica kandidata i bebe (dopler studije)
• Amniocenteza, biopsija korionskih vila i kordocenteza
• Intrauterina transfuzija
• Tretman problema koji se javljaju kod identičnih blizanaca (intrauterina laserska ili intrauterina elektroagulacija bipolarnog kabla).

Cetinjski Put 36 Podgorica 81000 Crna Gora

Pozovite nas Odmah

Pozovite nas Odmah

+382-68-500-075

Pošaljite nam e-mail

Pošaljite nam e-mail

podgorica@livhospital.me