Assoc. Prof. Orhan TANRIVERDI, MD

SpecialityUro Onkologija, Liv Hospital Ulus

Assoc. Prof. Orhan TANRIVERDI, MD

Oblasti djelovanja i ljekarska praksa

 • Uroonkologija
 • Laparaskopska urologija uz asistenciju robota
 • Laparaskopska urologija
 • Površinska operacija bubrega
 • Endourologija
 • Uroginekologija

Radno iskustvo i obrazovanje

 • Bolnica Liv Hospital, Ulus, Klinika za urologiju
 • Studijska i istraživačka bolnica Etfal Şişli, Druga klinika urologije, Lekar specijalista Docent (1999 – 2013)
 • Fellowship on Robotic Surgery, Department of Urology in the OLV Hospital Aalst, Belgija (2013)
 • Strasbourg – IRCAD, Napredni kurs laparaskopske urologije (2008)
 • Treći kurs primenjene laparaskopske hirurgije, Vojna zdravstvena akademija Gülhane, Centar za hirurška istraživanja (2007)
 • Universitet Istanbul Cerrahpaşa, Medicinski fakultet , Odelenje urologije, Obuka za lasersko razbijanje kamena u bubregu (2003)
 • Bolnica Avrasya (1999 – 2000)
 • Wayne State University, Urology, Detroit, Mich, U.S.A., International Observer (1997)
 • Studijska i istraživačka bolnica Etfal Şişli, Druga klinika urologije, Asistent (1994-1999)
 • Zdravsveni centar Samsat (1994)

Redakcije časopisa, članstvo u savjetima naučnih izdanja i konsultacija

 • Endourološki bilten, Savjet za naučna izdanja
 • Zdravstveni bilten Bolnice Etfal Şişli, Savet za naučne konsultacije

Članstvo u udruženjima

 • Tursko Udruženje urologa
 • Udruženje endourologa
 • Tursko Udruženje androloga
 • Endourological Society
 • European Association of Urology (EAU)
 • American Urological Assocition (AUA)

Istraživanja i izdanja

 • 25 međunarodnih izdanja
 • 19 domaćih izdanja
 • 2 poglavlja u knjigama na turskom jeziku
 • 65 domaćih i inostranih saopštenja