Prof. Oktar ASOGLU, MD
LIV Hospital

Oblasti djelovanja i ljekarska praksa

 • Kancer kolona i rektuma
 • Kancer ezofaga, stomaka i pankreasa
 • Stromalni gastrointestinalni i neuroendokrini tumori
 • Gastrointestinalni sarkomi
 • Laparoskopska i Robotička hirurgija

Obuke i profesionalna karijera

 • Odjeljenje opšte hirurgije, Bolnica Liv Hospital, Ulus
 • dr – Univerzitet Istanbul, Medicinski fakultet Istambul (2011 – ….)
 • Robotička hirurgija, Francuska (2011)
 • Docent dr – Univerzitet Istanbul, Medicinski fakultet Istambul (2005 – 2011)
 • Memorial Sloan Kettering Cancer Center, Genel Departamenti Opšte hirurgije

(liječenje bolesti stomaka, kolorektala i hepatopankreotikobiliera), New York (2004)

 • Mayo Clinic, Katedra za opštu hirurgiju, Rochester, Minnesota (2003)
 • Ljekar specijalista – Univerzitet Istanbul, Medicinski fakultet Istanbul (2000 – 2004)
 • Ljekar specijalista – Njemača bolnica, Katedra za opštu hirurgiju (1998 – 2000)
 • Hirurg specijalista – Vojna služba – Komanda granične divizije br. 21 / Žandarmerija Van, Vojna bolnica (100 kreveta) (1996-1998)
 • asistent istraživač – Univerzitet Istanbul, Medicinski fakultet (1991 – 1996)
 • Ljekar – Zdravstveni centar sela Yavi, Çat, Erzurum (1990 – 1991)
 • Diplomirao na Univerzitetu Akdeniz, Medicinski fakultet (1990)

Članstvo u udruženjima

 • Tursko Udruženje hirurga
 • Tursko Udruženje za lečenje kolona i rektuma (generalni sekretar)
 • The Society of European Coloproctolgy
 • Nacionalno Udruženje za hirurgiju, endoskopiju i laparaskopiju
 • Nacionalno Udruženje za trauma i urgentnu hirurgiju
 • WeBSURG Faculty Member
 • The International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists
 • American Society of Colorectal Surgeons
 • Bulgarian Surgical Society Honorory Member

Nagrade, Istraživanja i izdanja

 • Izdanja međunarodnih članaka: 43 članka
 • Nacijonalna izdanja: 19 članaka
 • U ulozi revizora u međunarodnim časopisima: 14 puta
 • Predstavljanje na međunarodnim konferencijama: 18 predstavljanja
 • Predsjedavajući međunarodnih sednica/panela: 4 predsedavanja
 • Saopštenja prezentirana na međunarodnom nivou: 30 saopštenja
 • Prezentiranje naučnih radova na međunarodnom nivou: 24 prezentacije
 • Domaće knjige i poglavlja knjiga: 10 knjiga i poglavlj
 • Govori na domaćim panelima/konferencijama: 62 govora
 • Moderator na nacionalnim panelima/konferencijama: 4
 • Istraživački radovi prezentovani/objavljeni na nacionalnom nivou: 70
 • Prezentiranje naučnih radova na nacionalnom nivou: 6 radova
 • U ulozi revizora u nacionalnim časopisima: 15 puta
 • Organizator/instruktor na nacionalnim kongresima: 10
 • Prevođenje poglavlja knjiga: 6 prevoda
 • Nagrada za najbolju objavu, Nacionalni kongres patologije (2010)
 • Nagrada za drugu najbolju usmenu prezentaciju, XVII Nacionalni kongres hirurgije, Ankara 2010
 • Nagrada za treću najbolju usmenu prezentaciju, XVII Nacionalni kongres hirurgije, Ankara 2010
 • Nagrada za najbolju usmenu prezentaciju, IX Nacionalni kongres endoskopske i laparaskopske hirurgije, Antalija 2009
 • Nagrada za najbolji video, 8. Nacionalni kongres endoskopske i laparoskopske hirurgije, Antalija 2007
 • Soudavar traveling Fellowship, saradnika u istraživanju (Njujork, 2004)
 • Najbolja studija, Prvi kongres svetskog udruženja za zdravlje grudi (Istanbul, 2001)

 

Location Map   

Share
Contact Info
 • Location
 • Phone
 • Fax  
 • Email  
 • Web Site  
About Prof. Oktar ASOGLU, MD
 • Gender :
 • Hospital Affiliations :
 • Experience / Tranining :
 • Medical School :
 • Internship :
 • Residency :
 • Fellowship :
 • Certifications :
 • Leadership Roles :

Claim The Listing
Submit ClaimCetinjski Put 36 Podgorica 81000 Crna Gora

Pozovite nas Odmah

Pozovite nas Odmah

+382-68-500-075

Pošaljite nam e-mail

Pošaljite nam e-mail

podgorica@livhospital.me