Prof. Ismet ASLAN, MD

SpecialityHirurgija Raka Glave i  Vrata

Prof. Ismet ASLAN, MD

Oblasti djelovanja i ljekarska praksa

 • Hirurgija kancera glave i vrata
 • Rinologija
 • Endoskopska hirurgija sinusa
 • Estetska hirurgija lica i nosa

Radno iskustvo i obrazovanje

 • Bolnica Liv Hospital, Ulus, Odjeljenje za bolesti otorinolaringologije
 • Univerzitet Istanbul, Medicinski fakultet Istanbul,Odjeljenje otorinolaringologije (2002-2007)
 • Zvanje docenta – Univerzitet Istanbul, Medicinski fakultet Istanbul, Odjeljenje otorinolaringologije (2002)
 • Dr specijalista – Šesti korpus, Vojna bolnica (100 kreveta), Adana, Univerzitet Istanbul, Medicinski fakultet Istanbul, Odjeljenje otorinolaringologije (2000 – 2001)
 • Vanderbilt University, Medical Center, Department of Otolaryngology, Nashville, Tennessee, SHBA
 • Vojni ljekar (1998 – 2000)
 • Department of Otolaryngology, Massachusetts Eye and Ear Infirmary, Harvard Medical School, Boston, Massachusetts,USA, Lekar Specijalista, Gost posmatrač (1998)
 • Univerzitet Istanbul, Medicinski fakultet Istanbul, Odjeljenje otorinolaringologije, Ljekar Specialista (1996 – 1997)
 • Doktoratura – Univerzitet Istanbul, Medicinski fakultet Istanbul, Odjeljenje otorinolaringologije (1996)
 • Dr asistent istraživač – Univerzitet Istanbul, Medicinski fakultet Istanbul, Odjeljenje otorinolaringologije (1991 – 1996)
 • Univerzitet Istanbul, Medicinski fakultet Istanbul, Master (1991)

Članstvo u udruženjima

 •  Tursko udruženje otorinolaringologa
 • Udruženje hirurga otolaringologije, glave & vrata
 • Udruženje laringologa

Istraživanja i izdanja

 • Međunarodna izdanja: 10+ izdanja
 • Prezentacije na konferencijama/govori na međunarodnim panelima: 6 prezentacija i govora
 • Saopštenja objavljena na mađunarodnim naučnim skupovima: 6 saopštenja
 • Bilteni prezentovani na međunarodnim naučnim skupovima: 2 biltena
 • Poglavlja u domaćim knjigama: 4 poglavlja
 • Domaća izdanja: 40+ štampanih naslova
 • Prevodi knjiga : 2 prevoda
 • Prevodi članaka: 2 prevoda
 • Međunarodni citati: 40+ citata