Prof. Gokhan Yuncu, MD

SpecialityGrudna Hirurgija, LIV Hospital, Ulus

Prof. Gokhan Yuncu, MD

Oblasti djelovanja i ljekarska praksa

 • Hirurgija kancera pluća
 • Video torakoskopska torakalna hirurgija
 • Bronhoplastične metode
 • Invazivne dijagnostičke metode
 • Simpatoktomija (Primarna Palmarna Hiperhidroza)
 • Hidatičke ciste na plućima
 • Tumori zida grudnog koša i tumori mediasten
 • Bronhektazija

Radno iskustvo i obrazovanje

 • Srednja škola Atatürk, İzmir
 • 1985 Univerzitet Anadolu, Medicinski fakultet (1985)
 • Obavezna služba u zdravstvenim centrima Ordu – Fatsa Duayeri (1985 – 1987)
 • 1991 Specijalizacija u Bolnici za studije i istraživanja bolesti grudnog koša i hirurgiju Toraksa Suat Seren, İzmir
 • Dr specijalista u Bolnici za studije i istraživanja bolesti grudnog koša i hirurgiju Toraksa (obavezna služba; 1992)
 • Pomoćnik i zamenik šefa ( 1998 – 2004)
 • 2005 Univerzitet Pamukkale, Medicinski fakultet; načelnik Odelenja hirurgije Toraksa, Asist. docent
 • 2007, Grada Docenta
 • Janar 2013, Grada e Profesorit
 • Univerzitet Pamukkale, Medicinski fakultet, Šef Odelenja hirurgije Toraksa (grudnog koša) (2008)
 •  Bolnica Liv Hospital, Ulus (2014 – )

Članstva u udruženjima

 • Tursko udruženje torakalnih hirurga, Član Upravnog odbora (2000 – 2002)
 • Tursko udruženje torakalnih hirurga, Odjeljenje İzmir; član osnivač (2003)
 • Tursko udruženje torakalnih hirurga; presjednik Odjeljenja u İzmiru (2005 – 2007)
 • Tursko udruženje torakalnih hirurga; član Odbora za kvalifikacije (2010 – 2011)
 • Udruženje za kancer pluća; član osnivač (2003)
 • Tursko udruženje torakalnih hirurga
 • Tursko udruženje za istaživanje disanja
 • International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC)

Redakcije časopisa, članstva u izdavačkim odborima za naučne konsultacije

 •  Časopis zdravstvenih nauka – Klinike u Turskoj (Türkiye Klinikleri)
 • Arhiv Pluća
 • Časopis o zdravlju Pamukkale
 • Časopis Bolnice Toraksa, İzmir

Istraživanja i izdanja

 •  Članci u međunarodnim izdanjima: 28 članaka
 • Domaća izdanja: 43 članka
 • Predstavljanje na međunarodnim kongresima: 25
 • Predstavljanje na domaćim kongresima: 92