Assoc. Prof. Merdan Fayda, MD

SpecialityOnkologija, Zračenje

Assoc. Prof. Merdan Fayda, MD

Oblasti djelovanja i ljekarska praksa

 •  Kancer dojke, ginekološki kanceri
 • Urološki tumori, gastrointestinalni kanceri
 • Tumori i metastaze centralnog nervnog sistema
 • Kanceri kože
 • Tumori mekih tkiva
 • Četvorodimenzionalna radioterapija (4D)
 • RT stereotaktika
 • IMRT
 • Trodimenzionalne brahiterapije

Radno iskustvo i obrayovanje

 •  Bolnica Liv Hospital, Radiološka onkologija
 • Docent dr – Istanbulski Univerzitet, Onkološki institut (2012 -)
 • Stereotaktička radioterapija, Toraks, Onkologija / Univerzitet Severna Karolina, NC, USA (2010-2011
 • Docent dr – Univerzitet Kocaeli / Katedra za onkologiju radijacijom (2006-2009)
 • Rezevni oficir, Dr specijalista / Katedra za onkologiju radijacijom, GATA (2004-2005
 • Dr asistent u istraživanju / Istanbulski Univerzitet, Fakultet medicine; Istanbul (1999-2004)
 • Univerzitetska diploma – Istanbulski Univerzitet, Fakultet medicine; Istanbul (1993-1999)

Članstvo u udruženjima

 •  TROD (Tursko Udruženje radio-onkologa)
 • ASTRO (Američko Udruženje radio-onkologa)
 • ESTRO (Evropsko Udruženje radio-onkologa)

Istraživanja i izdanja

 •  Međunarodna izdanja: 25 radova
 • Domaća izdanja: 11 radova
 • Arbitraža u međunarodnim časopisima: 2
 • Predstavljeni radovi na međunarodnim susretima: 16